Algemene Voorwaarden

Welkom bij Kitspecialist! Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website en onze diensten. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Kitspecialist biedt kitdiensten aan die uitsluitend bestemd zijn voor legale doeleinden. U gaat ermee akkoord om onze diensten niet te gebruiken voor onwettige of ongepaste doeleinden. U mag onze website niet gebruiken op een manier die de rechten van andere gebruikers of derden schendt of belemmert. U stemt ermee in om geen onwettig of ongepast materiaal te verzenden of te uploaden via onze website, of om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden.

Intellectueel eigendom

Kitspecialist is eigenaar van alle rechten op de inhoud van onze website, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de grafische elementen en de inhoud. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren of op welke manier dan ook te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

Kitspecialist is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van vertragingen of onderbrekingen van de dienstverlening, verlies van gegevens, fouten in de inhoud van onze website, of andere verliezen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten.

Privacybeleid

Ons privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die wij verzamelen via onze website. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Betaling en facturering

Kitspecialist hanteert duidelijke betalingsvoorwaarden voor onze diensten. Wij factureren op basis van de overeengekomen dienstverlening en betaling is verschuldigd binnen de gestelde termijn. Bij niet-tijdige betaling behoudt Kitspecialist zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen en de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van onze diensten worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of het gebruik van onze diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Kitspecialist behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij adviseren u om deze voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Door gebruik te blijven maken van onze website en onze diensten na eventuele wijzigingen in deze voorwaarden, stemt u in met de bijgewerkte voorwaarden.

Klachten en feedback

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website. Wij zullen ons best doen om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. We waarderen ook uw feedback en suggesties voor verbetering van onze dienstverlening.

Bedankt voor uw interesse in Kitspecialist en onze diensten. We zijn toegewijd om u de beste kwaliteit en service te bieden en kijken uit naar een